PostgreSQL

Cách cài đặt file pg_hba.conf

Cách cài đặt file pg_hba.conf
Được viết bởi Minh Hoàng

Series chia sẻ về PostgreSQL – Cơ sở dữ liệu mã nguồn mở tiên tiến nhất thế giới.

pg_hba.conf là một file mô tả các cài đặt liên quan đến xác thực của các máy khách (clients) kết nối đến PostgreSQL.

Bài viết này sẽ mô tả cách thiết lập file pg_hba.conf.

1. Vị trí của file pg_hba.conf

1. Vị trí của file pg_hba.conf

pg_hba.conf được lưu trữ theo mặc định trong thư mục data của bản cài đặt PostgreSQL.

Cách cài đặt file pg_hba.conf - Hình 1

File pg_hba.conf là một file văn bản, vì vậy nếu bạn muốn kiểm tra hoặc chỉnh sửa nội dung thì có thể mở bằng bất cứ trình chỉnh sửa văn bản nào.

Cách cài đặt file pg_hba.conf - Hình 2

2. Cài đặt pg_hba.conf

2. Cài đặt pg_hba.conf

File pg_hba.conf được sử dụng để chỉ định địa chỉ máy khách (client address) và user name (role name) được phép kết nối đến cơ sở dữ liệu nào.

Xem thêm: https://www.postgresql.org/docs/current/auth-pg-hba-conf.html.

Có một cài đặt trên mỗi dòng. Mỗi cài đặt có một trong các định dạng sau:

Cách cài đặt file pg_hba.conf - Hình 3

Nếu bạn kiểm tra nội dung hiện được đặt trong pg_hba.conf, thì sẽ thấy:

Cách cài đặt file pg_hba.conf - Hình 4

Ví dụ: cài đặt sau có nghĩa là tất cả các roles có địa chỉ IP của máy khách 127.0.0.1/32 được phép kết nối với tất cả cơ sở dữ liệu.

Cách cài đặt file pg_hba.conf - Hình 5

※Địa chỉ IP 127.0.0.1/32 được gọi là local loopback address. Vì thế, chúng ta cũng có thể thay thế 127.0.0.1 bằng localhost như thế này: localhost/32. Trong trường hợp này, đó là địa chỉ IP của máy chủ đang chạy PostgreSQL. Và local loopback address của IPv6::1/128

Cách lấy địa chỉ IPv4:
Bạn vào cmd > nhập ipconfigenter.

Cách cài đặt file pg_hba.conf - Hình 6

Ví dụ: để cho phép kết nối đến cơ sở dữ liệu mydb từ IP 192.168.1.0/24 cho người dùng minhhoang với phương thức xác thực md5 thì sẽ chỉ định như sau:

Cách cài đặt file pg_hba.conf - Hình 8

Username có quyền cao nhất của PostgreSQL mặc định là postgres, và mật khẩu chính là mật khẩu nhập lúc cài đặt PostgreSQL. Xem bài viết: PostgreSQL là gì? Hướng dẫn download và cài đặt PostgreSQL.

Còn trường hợp chúng ta muốn cho phép tất cả các địa chỉ IP được phép kết nối đến tất cả cơ sở dữ liệu thì sẽ thiết lập địa chỉ IP chỗ mục # IPv4 local connections:0.0.0.0/0.

Cách cài đặt file pg_hba.conf - Hình 7

Lưu ý:
– Địa chỉ IP hoặc tên server được phép kết nối đến PostgreSQL phải được định nghĩa ở tham số list_addresses của file postgresql.conf. Xem bài viết: Cách cài đặt file postgresql.conf.

– Nếu bạn có sự thay đổi cài đặt thì sẽ không thể phản ánh các cài đặt này khi không khởi động lại PostgreSQL. Bất cứ thay đổi gì trong file cấu hình đều yêu cầu khởi động lại PostgreSQL. Xem bài viết: Cách stop, start và restart dịch vụ PostgreSQL.

Cảm ơn bạn đã theo dõi. Đừng ngần ngại hãy cùng thảo luận với chúng tôi!

Giới thiệu

Minh Hoàng

Xin chào, tôi là Hoàng Ngọc Minh, hiện đang làm BrSE, tại công ty Toyota, Nhật Bản. Những gì tôi viết trên blog này là những trải nghiệm thực tế tôi đã đúc rút ra được trong cuộc sống, quá trình học tập và làm việc. Các bài viết được biên tập một cách chi tiết, linh hoạt để giúp bạn đọc có thể tiếp cận một cách dễ dàng nhất. Hi vọng nó sẽ có ích hoặc mang lại một góc nhìn khác cho bạn[...]

2 bình luận

Translate »