PostgreSQL

Tạo mới cơ sở dữ liệu – CREATE DATABASE

Tạo mới cơ sở dữ liệu PostgreSQL - CREATE DATABASE
Được viết bởi Minh Hoàng

Series chia sẻ về PostgreSQL – Cơ sở dữ liệu mã nguồn mở tiên tiến nhất thế giới.

Bài viết này sẽ mô tả cách tạo cơ sở dữ liệu mới trong PostgreSQL bằng lệnh CREATE DATABASE.

Để tạo cơ sở dữ liệu PostgreSQL, tài khoản của bạn phải là tài khoản superuser hoặc có đặc quyền CREATEDB. Xem bài viết: CREATE ROLE.

1. Sử dụng truy vấn sql CREATE DATABASE

1. Sử dụng truy vấn sql CREATE DATABASE

Sử dụng lệnh CREATE DATABASE để tạo cơ sở dữ liệu với định dạng như sau:

[code language=”sql”]CREATE DATABASE name
[ [ WITH ] [ OWNER [=] user_name ] [ TEMPLATE [=] template ] [ ENCODING [=] encoding ] [ LC_COLLATE [=] lc_collate ] [ LC_CTYPE [=] lc_ctype ] [ TABLESPACE [=] tablespace_name ] [ ALLOW_CONNECTIONS [=] allowconn ] [ CONNECTION LIMIT [=] connlimit ] [ IS_TEMPLATE [=] istemplate ] ][/code]

Xem thêm: https://www.postgresql.org/docs/current/sql-createdatabase.html.

Theo mặc định, cơ sở dữ liệu mới sẽ được tạo bằng cách nhân bản (clone) cơ sở dữ liệu hệ thống tiêu chuẩn từ template1. Khi muốn sử dụng template0 hay template của một database khác thì bạn có thể chỉ định ở tham số TEMPLATE. Điều này hữu ích nếu bạn muốn tránh sao chép bất kỳ đối tượng cài đặt cục bộ nào có thể đã được thêm vào template1.

Đầu tiên, bạn vào công cụ quản lý database của PostgreSQL là PgAdmin 4 > Right-click lên tên database bất kỳ > chọn Query Tool.

Tạo mới cơ sở dữ liệu - CREATE DATABASE - Hình 1

Ví dụ 1/3:

Tạo database có tên là mydb1, các thông số còn lại để mặc định.

Tạo mới cơ sở dữ liệu - CREATE DATABASE - Hình 2

Tiếp theo, right-click lên tên database vừa tạo > chọn Properties để xem thử các thông số mặc định đã được set thế nào.

Tạo mới cơ sở dữ liệu - CREATE DATABASE - Hình 3

Tạo mới cơ sở dữ liệu - CREATE DATABASE - Hình 4

Ví dụ 2/3:

Tạo database có tên là mydb2, owner là minhhoangblog, encoding là LATIN10, và số lượng kết nối tối đa là 10 (-1 là không giới hạn).

[code language=”sql”]CREATE DATABASE mydb2
WITH OWNER minhhoangblog
ENCODING=’LATIN10′
CONNECTION LIMIT 10;[/code]

Ví dụ 3/3:

Tạo database có tên là mydb3, sử dụng template0, character set là EUC_JP, và có chỉ định collation Japanese_Japan.20932.

[code language=”sql”]CREATE DATABASE mydb3
TEMPLATE template0
ENCODING EUC_JP
LC_COLLATE ‘Japanese_Japan.20932’
LC_CTYPE ‘Japanese_Japan.20932’;[/code]

※Lưu ý:

  • Nếu locale settings (LC_COLLATELC_CTYPE) của bạn khác với locale settings của template1 (mặc định), thì bạn phải chỉ định tham số TEMPLATEtemplate0.
  • Khi database mới được tạo thành công thì bộ 3: TEMPLATE, LC_COLLATELC_CTYPE sẽ không thể thay đổi.
2. Sử dụng lệnh CREATE DATABASE trong psql

2. Sử dụng lệnh CREATE DATABASE trong trong psql

Đầu tiên, bạn vào command prompt (cmd) của Windows > nhập lệnh psql -U postgres > nhập password của tài khoản postgres (mật khẩu này được thiết lập lúc cài đặt PostgreSQL).

Sau đó tạo database có tên mydb với thông số còn lại để mặc định > nhấn Enter để tạo database mới. Nhập lệnh ở psql thì có thể nhập trên nhiều dòng, phải kết thúc lệnh bằng dấu chấm phẩy ;

Tạo mới cơ sở dữ liệu - CREATE DATABASE - Hình 7

Bạn có thể nhập \l > nhấn enter để xem danh sách thông tin của các database đã được tạo.

Xem thêm: Xem danh sách các cơ sở dữ liệu đã tạo.

Các option khác muốn chỉ định khi tạo mới database thì bạn cũng có thể thiết lập tương tự như mục 1. Sử dụng truy vấn sql CREATE DATABASE

3. Sử dụng GUI (giao diện người dùng) tạo database

3. Sử dụng GUI (giao diện người dùng) tạo database

Đầu tiên, bạn vào công cụ quản lý database của PostgreSQL là PgAdmin 4 > Right-click lên Databases > chọn Create > chọn Database.

Tạo mới cơ sở dữ liệu - CREATE DATABASE - Hình 5

Sau đó tạo database có tên mydb với các thông số khác để mặc định > click Save để tạo database mới.

Tạo mới cơ sở dữ liệu - CREATE DATABASE - Hình 6

Cảm ơn bạn đã theo dõi. Đừng ngần ngại hãy cùng thảo luận với chúng tôi!

Giới thiệu

Minh Hoàng

Xin chào, tôi là Hoàng Ngọc Minh, hiện đang làm BrSE, tại công ty Toyota, Nhật Bản. Những gì tôi viết trên blog này là những trải nghiệm thực tế tôi đã đúc rút ra được trong cuộc sống, quá trình học tập và làm việc. Các bài viết được biên tập một cách chi tiết, linh hoạt để giúp bạn đọc có thể tiếp cận một cách dễ dàng nhất. Hi vọng nó sẽ có ích hoặc mang lại một góc nhìn khác cho bạn[...]

1 bình luận

Translate »