Lập trình

Các phím tắt thông dụng trong Visual Studio

Các phím tắt thông dụng trong Visual Studio
Được viết bởi Minh Hoàng

Series chia sẻ tiện ích của các công cụ lập trình, giúp bạn nâng cao hiệu suất công việc.

Một Số Phím Tắt Thường Dùng Trong Visual Studio 2012

1. Liên quan đến Debug, Run code, Xem định nghĩa hàm

 • F9: Đặt break point.
 • Ctrl + Shift + F9: Xóa toàn bộ break point đã đặt.
 • F10: Debug qua từng dòng lệnh của hàm/file đang debug (không vào hàm con của file đang debug, hay hàm con được tham chiếu từ file khác).
 • F11: Debug vào chi tiết hàm con của file đang debug, hay hàm con được tham chiếu từ file khác.
 • F5: Chạy chương trình:
  ・ Nếu đã đặt break point thì sẽ dừng tại điểm đặt break point đầu tiên để có thể debug.
  ・ Trường hợp có nhiều break point thì cứ mỗi lần nhấn F5 sẽ nhảy đến break point tiếp theo.
 • Ctrl + F5: Chạy chương trình, dù có đặt break point thì cũng bỏ qua, chạy ra kết quả luôn.
 • F12: Xem định nghĩa của 1 hàm (đặt chuột tại tên hàm rồi nhấn F12)
 • Ctrl + Shift + B: Build solution.

2. Liên quan đến Comment code

 • Ctrl + K + C: Vô hiệu hóa một vùng code thành comment.
 • Ctrl + K + U: Bỏ comment của vùng code được chọn (ngược với lệnh trên Ctrl + K + C).

3. Liên quan đến Format code

 • Ctrl + K + D: Format lại toàn bộ code của trang đang chỉnh sửa.
 • Ctrl + K + F: Chỉ format vùng code được bôi đen.
 • Ctrl + U: Chuyển các ký tự bôi đen thành chữ thường.
 • Ctrl + Shift + U: Chuyển các ký tự bôi đen thành chữ HOA.

4. Liên quan đến Bookmark code

 • Ctrl + K + K: Đặt điểm bookmark.
 • Ctrl + K + P: Nhảy đến điểm bookmark trước đó.
 • Ctrl + K + N: Nhảy đến điểm bookmark tiếp theo.
★ Trong Visual Studio Enterprise 2015
 • Ctrl + B + T: Đặt điểm bookmark (Dùng Ctrl + K + K như VS2012 cũng được).
 • Ctrl + B + P: Nhảy đến điểm bookmark trước đó.
 • Ctrl + B + N: Nhảy đến điểm bookmark tiếp theo.

5. Liên quan đến Thao tác code

 • Ctrl + L: Xóa 1 dòng code mà trỏ chuột đang đứng.
 • Ctrl + Shift + dấu ngoặc đóng }: Bôi đen block code của for(), while(),…
 • Shift + Home: Bôi đen từ vị trí chuột ngược lại đầu dòng.
 • Shift + End: Bôi đen từ vị trí chuột đến cuối dòng.
 • Ctrl + Shift + H: Tìm kiếm và thay thế.
 • Ctrl + dấu phẩy ,: Tìm kiếm trong toàn solution.
 • Ctrl + K + R: Find All References, dùng để tìm tất cả các tham chiếu của biến, phương thức, class,… trong project.
 • Shift + F12: Find All References, dùng để tìm tất cả các tham chiếu của biến, phương thức, class,… trong project.
 • Shift + Alt + T: Đổi chỗ dòng tại vị trí chuột với dòng dưới nó.
 • Alt + Shift + F10 + Enter: Hiện thực các phương thức kế thừa từ Abstract class hay Interface.
 • Alt + Shift + F10 + Enter: Đổi tên biến hay tên hàm đồng loạt khi tên biến hoặc tên hàm khai báo ngay từ đầu thay đổi.
 • Ctrl + R + E: Sinh ra getter, setter auto.

6. Liên quan đến Thu gọn code

 • Ctrl + M + H: Thu gọn vùng code được bôi đen (Lúc này sẽ hiển thị một dấu +, click vào sẽ mở vùng code đó ra).
 • Ctrl + M + U: Hủy bỏ thu gọn code của vùng code được chọn (ngược với lệnh trên Ctrl + M + H).
 • Ctrl + M + O: Thu gọn toàn bộ code của trang đang chỉnh sửa, chỉ còn thấy tên khai báo của phương thức.
 • Ctrl + M + P: Mở rộng toàn bộ code ra như cũ (ngược với lệnh trên Ctrl + M + O).
 • #region ….. #endregion: Sử dụng đặt #region ở đầu và #endregion ở cuối đoạn code muốn thu gọn.

7. Liên quan đến Snippet code

 • Gõ cw xong nhấn phím Tab: Tạo nhanh câu lệnh Console.WriteLine();
 • Gõ ctor xong nhấn phím Tab: Tạo nhanh hàm constructor
 • Gõ try xong nhấn phím Tab: Tạo nhanh khối try catch
 • Gõ for xong nhấn phím Tab: Tạo nhanh câu lệnh for (int i = 0; i < length; i++) { }
 • …còn nhiều nữa các bạn gõ thử: if, else, foreach, prop, propfull, tryf,… rồi tab để xem kết quả nhé ;)
Cảm ơn bạn đã theo dõi. Đừng ngần ngại hãy cùng thảo luận với chúng tôi!

Giới thiệu

Minh Hoàng

Xin chào, tôi là Hoàng Ngọc Minh, hiện đang làm BrSE, tại công ty Toyota, Nhật Bản. Những gì tôi viết trên blog này là những trải nghiệm thực tế tôi đã đúc rút ra được trong cuộc sống, quá trình học tập và làm việc. Các bài viết được biên tập một cách chi tiết, linh hoạt để giúp bạn đọc có thể tiếp cận một cách dễ dàng nhất. Hi vọng nó sẽ có ích hoặc mang lại một góc nhìn khác cho bạn[...]

14 bình luận

Translate »