PostgreSQL

Cách cài đặt file postgresql.conf

Cách cài đặt file postgresql.conf
Được viết bởi Minh Hoàng

Series chia sẻ về PostgreSQL – Cơ sở dữ liệu mã nguồn mở tiên tiến nhất thế giới.

postgresql.conf là một file mô tả các cài đặt cơ bản cho PostgreSQL.

Bài viết này sẽ mô tả cách thiết lập file postgresql.conf.

1. Vị trí của file postgresql.conf

1. Vị trí của file postgresql.conf

postgresql.conf được lưu trữ theo mặc định trong thư mục data của bản cài đặt PostgreSQL.

Cách cài đặt file postgresql.conf - Hình 1

File postgresql.conf là một file văn bản, vì vậy nếu bạn muốn kiểm tra hoặc chỉnh sửa nội dung thì có thể mở bằng bất cứ trình chỉnh sửa văn bản nào.

Cách cài đặt file postgresql.conf - Hình 2

2. Cài đặt postgresql.conf

2. Cài đặt postgresql.conf

Mỗi mục được mô tả theo định dạng tên tham số = giá trị cài đặt. Vì vậy, nếu mở xem file postgresql.conf, bạn sẽ thấy như sau:

Cách cài đặt file postgresql.conf - Hình 3

Tham số đầu tiên list_addresses có giá trị cài đặt là các máy chủ và địa chỉ IP mà máy khách sẽ được phép kết nối với PostgreSQL. Hiện được đặt thành ‘*’, cho phép kết nối từ tất cả các máy khách. (Các cài đặt chi tiết như cơ sở dữ liệu nào thực sự được phép kết nối được đặt trong file pg_hba.conf. Xem bài viết: Cách cài đặt file pg_hba.conf)

Trường hợp bạn muốn chỉ server / IP được định mới được phép kết nối với PostgreSQL thì bạn có thể thiết lập giá trị cài đặt mới cho tham số list_addresses. Chẳng hạn như bên dưới chỉ cho phép locahost và IP 172.217.161.78 kết nối với PostgreSQL.

Cách cài đặt file postgresql.conf - Hình 4

Tất cả các khai báo sau dấu # được coi là comment. Nó được sử dụng để viết ghi chú hay chú thích cho cài đặt hoặc vô hiệu hóa cài đặt của tham số. Vì vậy, bạn sẽ tìm thấy mô tả sau:

Cách cài đặt file postgresql.conf - Hình 5

Nếu thay đổi cài đặt, chẳng hạn như comment hay xóa dấu comment của một tham số bất kỳ thì sẽ không thể phản ánh các cài đặt này khi không khởi động lại PostgreSQL. Bất cứ thay đổi gì trong file cấu hình đều yêu cầu khởi động lại PostgreSQL. Xem bài viết: Cách stop, start và restart dịch vụ PostgreSQL.

Cảm ơn bạn đã theo dõi. Đừng ngần ngại hãy cùng thảo luận với chúng tôi!

Giới thiệu

Minh Hoàng

Xin chào, tôi là Hoàng Ngọc Minh, hiện đang làm BrSE, tại công ty Toyota, Nhật Bản. Những gì tôi viết trên blog này là những trải nghiệm thực tế tôi đã đúc rút ra được trong cuộc sống, quá trình học tập và làm việc. Các bài viết được biên tập một cách chi tiết, linh hoạt để giúp bạn đọc có thể tiếp cận một cách dễ dàng nhất. Hi vọng nó sẽ có ích hoặc mang lại một góc nhìn khác cho bạn[...]

3 bình luận

Translate »