After Effects Template

VideoHive 14 Music Visualizers After Effects Template

VideoHive 14 Music Visualizers After Effects Template
Được viết bởi Minh Hoàng

Series chia sẻ các project, template after effecs đẹp, chất đến từng video.

Enjoy creating your own music video with pack of 14 stylish Music Visualizers. It’s so easy and fun! Just put your audio track and your favorite picture or video! And enjoy your creation! Use Music Visualizer templates to promote your music on YouTube, Vimeo or other video services.

Description & Features:

  • 14 Music Visualizers
  • 2 placeholders for your logo
  • Compatible with After Effects CS 5.5 or above
  • Full HD (1920×1080)
  • Video Tutorial is included
  • Easy to customize
  • No third-party plugins are required
  • All animations are driven by your sound
  • Soundtrack is not included, but available: On Top Of The World
  • Font used: Font Lato download

Preview | AFTER EFFECTS CS5.5+ | 1920X1080 (FHD) | NO PLUG-INS |

Download:

Link Mediafire Link Google Drive

Thanks for watching. Do not hesitate to discuss with us!

Giới thiệu

Minh Hoàng

Xin chào, tôi là Hoàng Ngọc Minh, hiện đang làm BrSE, tại công ty Toyota, Nhật Bản. Những gì tôi viết trên blog này là những trải nghiệm thực tế tôi đã đúc rút ra được trong cuộc sống, quá trình học tập và làm việc. Các bài viết được biên tập một cách chi tiết, linh hoạt để giúp bạn đọc có thể tiếp cận một cách dễ dàng nhất. Hi vọng nó sẽ có ích hoặc mang lại một góc nhìn khác cho bạn[...]

Translate »