After Effects Template

Clean Audio Spectrum Music Visualizer After Effects Template

Clean Audio Spectrum Music Visualizer After Effects Template
Được viết bởi Minh Hoàng

Series chia sẻ các project, template after effecs đẹp, chất đến từng video.

This project includes 18 Audio Spectrum Music Visualizers. All the animations are driven by your music track. Easy to use. Add Your audio, background image and you are done. Use this for Youtube Channels, Audio React, Audio Visualization, Waveform and Music Spectrum Equalizer.

Description & Features:

 • After Effects CS6, CC, 2014 and Above
 • Full HD 1920×1080 30FPS (29,97)
 • Full HD 1920×1080 60FPS
 • 18 audio spectrums (Radial)
 • 3 supplementary horizontal visualizers
 • Duration up to 30 min
 • Well organized
 • Drag and drop
 • Easy to use
 • Universalized expressions
 • Video tutorials inside
 • Info file inside
 • Soundtrack is not included, but available: Electro Funk
 • Font used: Ailerons
 • Images not included. Used images: Image 1 | Image 2
  Image 3 | Image 4 | Image 5 | Image 6 | Image 7 | Image 9

Preview | AFTER EFFECTS CS2014+ | 1920X1080 (FHD) | NO PLUG-INS |

Download:

Link Mediafire Link Google Drive

Thanks for watching. Do not hesitate to discuss with us!

Giới thiệu

Minh Hoàng

Xin chào, tôi là Hoàng Ngọc Minh, hiện đang làm BrSE, tại công ty Toyota, Nhật Bản. Những gì tôi viết trên blog này là những trải nghiệm thực tế tôi đã đúc rút ra được trong cuộc sống, quá trình học tập và làm việc. Các bài viết được biên tập một cách chi tiết, linh hoạt để giúp bạn đọc có thể tiếp cận một cách dễ dàng nhất. Hi vọng nó sẽ có ích hoặc mang lại một góc nhìn khác cho bạn[...]

Translate »