After Effects Template

Mosaic Photo Reveal After Effects Template

Mosaic Photo Reveal After Effects Template
Được viết bởi Minh Hoàng

Series chia sẻ các project, template after effecs đẹp, chất đến từng video.

Mosaic Photo Reveal VideoHive – Free Download After Effects Template

Mosaic Photo Reveal – A Photo Slideshow. Have you ever wanted to create a mosaic image? Now you can with Mosaic Photo Reveal. A complex project made easy to use through this template. Customise an elegant video project, for all occasions.

Showcase 100 photos to reveal a special image of someone for their birthday, wedding, anniversary, Xmas, Easter, special occasions, travel destination, product launch or for your company conference. Drag and drop in your photos, adjust the position of each to your liking, add audio, then hit render! Some bonus texture images have been included if you’d like to use it as the background.

Description & Features:

  • No plug-ins required
  • Video tutorial included
  • 1920×1080 Full HD
  • CS4 & Above
  • 100 Place holders
  • Recommended Audio file can be downloaded here: Our Journey Will Begin
  • Photos in preview with permission under CC licensing: Mosaic Photo Reveal

Preview | AFTER EFFECTS CS4+ | 1920X1080 (FHD) | NO PLUG-INS |

Download:

Link Mediafire Link Google Drive

Thanks for watching. Do not hesitate to discuss with us!

Giới thiệu

Minh Hoàng

Xin chào, tôi là Hoàng Ngọc Minh, hiện đang làm BrSE, tại công ty Toyota, Nhật Bản. Những gì tôi viết trên blog này là những trải nghiệm thực tế tôi đã đúc rút ra được trong cuộc sống, quá trình học tập và làm việc. Các bài viết được biên tập một cách chi tiết, linh hoạt để giúp bạn đọc có thể tiếp cận một cách dễ dàng nhất. Hi vọng nó sẽ có ích hoặc mang lại một góc nhìn khác cho bạn[...]

Translate »