After Effects Template

Powerful Movie Trailer After Effects Template

Powerful Movie Trailer After Effects Template
Được viết bởi Minh Hoàng

Series chia sẻ các project, template after effecs đẹp, chất đến từng video.

Powerful Movie Trailer is an amazing After Effects template with explosive and powerful animations. This project features 11 editable text placeholders with a strong and impactful design. Customization couldn’t be easier, simply change the text placeholders and click render. Make your next amazing video or trailer!

Preview | AFTER EFFECTS CS6+ | 1920X1080 (FHD) | NO PLUG-INS |

Download:

Link Mediafire Link Google Drive

Thanks for watching. Do not hesitate to discuss with us!

Giới thiệu

Minh Hoàng

Xin chào, tôi là Hoàng Ngọc Minh, hiện đang làm BrSE, tại công ty Toyota, Nhật Bản. Những gì tôi viết trên blog này là những trải nghiệm thực tế tôi đã đúc rút ra được trong cuộc sống, quá trình học tập và làm việc. Các bài viết được biên tập một cách chi tiết, linh hoạt để giúp bạn đọc có thể tiếp cận một cách dễ dàng nhất. Hi vọng nó sẽ có ích hoặc mang lại một góc nhìn khác cho bạn[...]

Translate »