After Effects Template

Legends Blockbuster Trailer After Effects Template

Legends Blockbuster Trailer After Effects Template
Được viết bởi Minh Hoàng

Series chia sẻ các project, template after effecs đẹp, chất đến từng video.

Legends Blockbuster Trailer will take your video to next level. With this stunning After Effects template create a powerful cinematic title reveal with burning particles, DOF, dust and lens flares with complete control of every element. 30 fully editable scenes make it easy to create your own dynamic title sequence for your trailers, movies, events, promos and social media channels. Create a epic and impactful title sequence and impress your audience.

Preview | AFTER EFFECTS CS5.5+ | 1920X1080 (FHD) | NO PLUG-INS |

Download:

Link Mediafire Link Google Drive

Thanks for watching. Do not hesitate to discuss with us!

Giới thiệu

Minh Hoàng

Xin chào, tôi là Hoàng Ngọc Minh, hiện đang làm BrSE, tại công ty Toyota, Nhật Bản. Những gì tôi viết trên blog này là những trải nghiệm thực tế tôi đã đúc rút ra được trong cuộc sống, quá trình học tập và làm việc. Các bài viết được biên tập một cách chi tiết, linh hoạt để giúp bạn đọc có thể tiếp cận một cách dễ dàng nhất. Hi vọng nó sẽ có ích hoặc mang lại một góc nhìn khác cho bạn[...]

Translate »