After Effects Template

VideoHive Fast Trailer After Effects Template

VideoHive Fast Trailer After Effects Template
Được viết bởi Minh Hoàng

Series chia sẻ các project, template after effecs đẹp, chất đến từng video.

Fast Trailer 19771693 Videohive – Free Download After Effects Template

Description & Features:

 • 1920 × 1080 FULL HD
 • No plugins required
 • Included video tutorial
 • After Effects CS6 or higher
 • Fast Rendering
 • Easy to editing
 • Change Colors Easily
 • 27 Image or Video Placeholders
 • 14 Text Placeholders
 • 1 Logo Placeholder
 • Font link included
 • Duration : 00:30
 • Soundtrack is not included, but available: Terminal Velocity

Preview | AFTER EFFECTS CS6+ | 1920X1080 (FHD) | NO PLUG-INS |

Download:

Link Mediafire Link Google Drive

Thanks for watching. Do not hesitate to discuss with us!

Giới thiệu

Minh Hoàng

Xin chào, tôi là Hoàng Ngọc Minh, hiện đang làm BrSE, tại công ty Toyota, Nhật Bản. Những gì tôi viết trên blog này là những trải nghiệm thực tế tôi đã đúc rút ra được trong cuộc sống, quá trình học tập và làm việc. Các bài viết được biên tập một cách chi tiết, linh hoạt để giúp bạn đọc có thể tiếp cận một cách dễ dàng nhất. Hi vọng nó sẽ có ích hoặc mang lại một góc nhìn khác cho bạn[...]

Translate »