After Effects Template

Urban Dynamic Slideshow After Effects Template

Urban Dynamic Slideshow After Effects Template
Được viết bởi Minh Hoàng

Series chia sẻ các project, template after effecs đẹp, chất đến từng video.

Urban Dynamic Slideshow VideoHive – Free Download After Effects Template

Urban Dynamic Slideshow – Fast and dynamic urban opener with colorful transitions and glitch elements. Will be great for promo intro, reels, photo and video portfolio,anny dynamic slideshow presentations, product promo, for photos from your trips and vacations and etc.Cool dynamic elements and clean amination will make your story brighter.

You can use photo or video, adjust your footage with one of 3 color presets, adjust any colors of your project. Elegant title animations stylish look will be great addition fot corporate promo movies, advertments, great presentation of your product or idea. Cool way to tell your photo/video story, bring your idea to customers or give pleasure to your friends.

Description & Features:

 • Duration: 0:50 min, 25 placeholders
 • 3 color presets
 • Full HD 1920×1080, 25 fps
 • Easy to custom
 • Fast Render
 • No plug ins required
 • PDF Help Include
 • No music/photo included
 • Videos, used in preview with CC License: Video 1 | Video 2 | Video 3 | Video 4 | Video 5
 • In project used fonts: Aller
 • Music from preview COSMONKEY: Hip-Hop Upbeat

Preview | AFTER EFFECTS CS5+ | 1920X1080 (FHD) | NO PLUG-INS |

Download:

Link Mediafire Link Google Drive

Thanks for watching. Do not hesitate to discuss with us!

Giới thiệu

Minh Hoàng

Xin chào, tôi là Hoàng Ngọc Minh, hiện đang làm BrSE, tại công ty Toyota, Nhật Bản. Những gì tôi viết trên blog này là những trải nghiệm thực tế tôi đã đúc rút ra được trong cuộc sống, quá trình học tập và làm việc. Các bài viết được biên tập một cách chi tiết, linh hoạt để giúp bạn đọc có thể tiếp cận một cách dễ dàng nhất. Hi vọng nó sẽ có ích hoặc mang lại một góc nhìn khác cho bạn[...]

Translate »