After Effects Template

3D Music Visualizer In Your Video v1.5 After Effects Template

3D Music Visualizer In Your Video After Effects Template
Được viết bởi Minh Hoàng

Series chia sẻ các project, template after effecs đẹp, chất đến từng video.

Shooting video, drag&drop music, track camera, choose music visualization presets, customizing position, lights, colors, depth of field and Render! High quality compositing (HQ shadow, Reflection, Depth of field, Blur, Grain, 3D Cursor). Perfect for YouTube Channels, Audio React, Audio Visualization, Waveform and Music Spectrum Equalizer, Dj.

Description & Features:

 • 10+2 new Music Visualizers Presets
 • Full HD (1920×1080)
 • Full Color Control
 • Drag and Drop Music
 • Easy Change Text
 • Video Tutorial (Quick and Additional Customization)
 • After Effects CS6 or Above
 • No Plugins
 • Universal Expressions (works with all language versions of After Effects)
 • Duration up to 1 hour
 • 3 Examples Projects with footage

Preview | AFTER EFFECTS CS6+ | 1920X1080 (FHD) | NO PLUG-INS |

Download:

Link Mediafire Link Google Drive

Thanks for watching. Do not hesitate to discuss with us!

Giới thiệu

Minh Hoàng

Xin chào, tôi là Hoàng Ngọc Minh, hiện đang làm BrSE, tại công ty Toyota, Nhật Bản. Những gì tôi viết trên blog này là những trải nghiệm thực tế tôi đã đúc rút ra được trong cuộc sống, quá trình học tập và làm việc. Các bài viết được biên tập một cách chi tiết, linh hoạt để giúp bạn đọc có thể tiếp cận một cách dễ dàng nhất. Hi vọng nó sẽ có ích hoặc mang lại một góc nhìn khác cho bạn[...]

Translate »