After Effects Template

Lower Thirds Variety Pack After Effects Template

Lower Thirds Variety Pack After Effects Template
Được viết bởi Minh Hoàng

Series chia sẻ các project, template after effecs đẹp, chất đến từng video.

Lower thirds variety pack template with customization controls. Pack contains a variety of different design styles, including minimal, news broadcast, grunge, paper, flat design, retro, shinny bubble, modern, and glitch.

Description & Features:

  • 15 Lower Thirds Total.
  • Versatile Design.
  • Customization Controls.
  • Easy to Set Timing.
  • 1920×1080 Full HD.
  • Video Tutorials Included.
  • Music: Motivating Future.

Preview | AFTER EFFECTS CC2014+ | 1920X1080 (FHD) | NO PLUG-INS |

Download:

Link Mediafire Link Google Drive

Thanks for watching. Do not hesitate to discuss with us!

Giới thiệu

Minh Hoàng

Xin chào, tôi là Hoàng Ngọc Minh, hiện đang làm BrSE, tại công ty Toyota, Nhật Bản. Những gì tôi viết trên blog này là những trải nghiệm thực tế tôi đã đúc rút ra được trong cuộc sống, quá trình học tập và làm việc. Các bài viết được biên tập một cách chi tiết, linh hoạt để giúp bạn đọc có thể tiếp cận một cách dễ dàng nhất. Hi vọng nó sẽ có ích hoặc mang lại một góc nhìn khác cho bạn[...]

Translate »