After Effects Template

VideoHive Hybrid Teaser After Effects Template

VideoHive Hybrid Teaser After Effects Template
Được viết bởi Minh Hoàng

Series chia sẻ các project, template after effecs đẹp, chất đến từng video.

Hybrid Teaser 17270240 Videohive – Free Download After Effects Template

Description & Features:

  • Full HD 1920×1080 px resolution (also HD 1280×720)
  • Compatible with After Effects CS5.5, CS6 or CC.
  • No plug-in required! (Plug-in version is included too with Optical Flares, Mir, Plexus)
  • Very easy to edit.
  • Soundtrack is INCLUDED as a bonus, composed by Visual_A!

Preview | AFTER EFFECTS CS5.5+ | 1920X1080 (FHD) | NO PLUG-INS |

Download:

Link Mediafire Link Google Drive

Thanks for watching. Do not hesitate to discuss with us!

Giới thiệu

Minh Hoàng

Xin chào, tôi là Hoàng Ngọc Minh, hiện đang làm BrSE, tại công ty Toyota, Nhật Bản. Những gì tôi viết trên blog này là những trải nghiệm thực tế tôi đã đúc rút ra được trong cuộc sống, quá trình học tập và làm việc. Các bài viết được biên tập một cách chi tiết, linh hoạt để giúp bạn đọc có thể tiếp cận một cách dễ dàng nhất. Hi vọng nó sẽ có ích hoặc mang lại một góc nhìn khác cho bạn[...]

Translate »