After Effects Template

Freeze Frame Lower Thirds After Effects Template

Freeze Frame Lower Thirds After Effects Template
Được viết bởi Minh Hoàng

Series chia sẻ các project, template after effecs đẹp, chất đến từng video.

Clean freeze frame lower thirds and titles after effects template. Import your video footage, set a freeze frame and customize the color and text. The frame you choose will freeze in black and white and the lower third will display. It can be used as lower thirds, corporate opener, corporate titles, presentations, promos, etc.

Description & Features:

  • 8 Freeze Frame Titles / Lower Thirds included.
  • Easy to Import Your Video Footage & Customize.
  • Video Tutorial Included.
  • Preview Video Project Included.
  • 1920×1080 Full HD.
  • Music and example videos not included.
  • Music is here: Uplifting Dance

Preview | AFTER EFFECTS CC 2014+ | 1920X1080 (FHD) | NO PLUG-INS |

Download:

Link Mediafire Link Google Drive

Thanks for watching. Do not hesitate to discuss with us!

Giới thiệu

Minh Hoàng

Xin chào, tôi là Hoàng Ngọc Minh, hiện đang làm BrSE, tại công ty Toyota, Nhật Bản. Những gì tôi viết trên blog này là những trải nghiệm thực tế tôi đã đúc rút ra được trong cuộc sống, quá trình học tập và làm việc. Các bài viết được biên tập một cách chi tiết, linh hoạt để giúp bạn đọc có thể tiếp cận một cách dễ dàng nhất. Hi vọng nó sẽ có ích hoặc mang lại một góc nhìn khác cho bạn[...]

Translate »