After Effects Template

Elegant Lower Thirds After Effects Template

Elegant Lower Thirds After Effects Template
Được viết bởi Minh Hoàng

Series chia sẻ các project, template after effecs đẹp, chất đến từng video.

Elegant Lower Thirds 18629796 Videohive – Free Download After Effects Template

Description & Features:

 • 20 Unique original Lower Thirds.
 • 540p, 720p, 1080p (1920X1080), 2K and 4K (3840X2160) resolutions.
 • Universal Expressions.
 • Position, Zoom, Shadow and Color Controls.
 • 16:9 Square Pixels.
 • Compatible with After Effects CS5, CS5.5, CS6 and CC.
 • Easily to customize color with color control.
 • Video tutorial included (HD).
 • Easy to customize project.
 • Well organized.
 • Very Fast Render.
 • No plug-ins required.
 • Links to download the font included in the package.
 • Music Inspiring Cinematic Trailer , not included in project.

Preview | AFTER EFFECTS CS5+ | 1920X1080 (FHD) | NO PLUG-INS |

Download:

Link Mediafire Link Google Drive

Thanks for watching. Do not hesitate to discuss with us!

Giới thiệu

Minh Hoàng

Xin chào, tôi là Hoàng Ngọc Minh, hiện đang làm BrSE, tại công ty Toyota, Nhật Bản. Những gì tôi viết trên blog này là những trải nghiệm thực tế tôi đã đúc rút ra được trong cuộc sống, quá trình học tập và làm việc. Các bài viết được biên tập một cách chi tiết, linh hoạt để giúp bạn đọc có thể tiếp cận một cách dễ dàng nhất. Hi vọng nó sẽ có ích hoặc mang lại một góc nhìn khác cho bạn[...]

Translate »