After Effects Template

40 Lower Thirds After Effects Template

40 Lower Thirds After Effects Template
Được viết bởi Minh Hoàng

Series chia sẻ các project, template after effecs đẹp, chất đến từng video.

40 Lower Thirds 18603986 Videohive – Free Download After Effects Template

Description & Features:

 • 40 Lower Thirds.
 • Full HD (1920×1080) – Reziable.
 • Smooth animations.
 • No plug-ins required.
 • Easy to customize.
 • Opacity Slider.
 • Includes Color Control.
 • 3 Color Presets.
 • Easily extend duration.
 • Well organized (All Layers properly labelled).
 • After Effects CS5.5 and Higher.
 • Video Tutorial included.
 • Links to the fonts used in this project is included in the download.
 • Background image is not included in the download.
 • Music: Corporate Inspiring Uplifting and Upbeat.

Preview | AFTER EFFECTS CS5.5+ | 1920X1080 (FHD) | NO PLUG-INS |

Download:

Link Mediafire Link Google Drive

Thanks for watching. Do not hesitate to discuss with us!

Giới thiệu

Minh Hoàng

Xin chào, tôi là Hoàng Ngọc Minh, hiện đang làm BrSE, tại công ty Toyota, Nhật Bản. Những gì tôi viết trên blog này là những trải nghiệm thực tế tôi đã đúc rút ra được trong cuộc sống, quá trình học tập và làm việc. Các bài viết được biên tập một cách chi tiết, linh hoạt để giúp bạn đọc có thể tiếp cận một cách dễ dàng nhất. Hi vọng nó sẽ có ích hoặc mang lại một góc nhìn khác cho bạn[...]

Translate »