Lập trình C#

Từ khóa params trong lập trình C#

Từ khóa params trong lập trình C#
Được viết bởi Minh Hoàng

Series lập trình C#, ngôn ngữ lập trình hiện đại và mạnh mẽ.

Từ khóa params trong lập trình C#

– Trường hợp chúng ta muốn viết một phương thức mà không biết trước được số lượng tham số người dùng sẽ truyền vào là bao nhiêu thì sẽ phải làm thế nào? Tức là trong trường hợp này, người dùng truyền vào bao nhiêu tham số cũng được, bên trong phương thức sẽ sử dụng bấy nhiêu tham số đó để thực hiện tính toán rồi output kết quả mong muốn.

– Nếu chúng ta muốn viết một phương thức có tham số kiểu như vậy thì trong C# cung cấp từ khóa params để thực hiện điều này. Và tham số được truyền vào đi kèm với từ khóa params chỉ được phép là mảng một chiều.

– Để hiểu hơn về cách dùng của từ khóa params, các bạn theo dõi ví dụ minh họa sau nhé.

using System;

namespace MinhHoangBlog
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
			/*
			 * Truyền trực tiếp danh sách tham số muốn tính toán
			 * Số lượng tham số truyền vào là tùy ý
			 */
			int sum1 = Utils.Sum( 1, 2, 3, 4 );
			int sum2 = Utils.Sum( 2, 8, 5, 5, 1, 9, 10);
			Console.WriteLine( "Sum 1 = {0}", sum1 );
			Console.WriteLine( "Sum 2 = {0}", sum2 );

			int min1 = Utils.FindMin( 4, 1, 9, 6, 8 );
			int min2 = Utils.FindMin( 8, -6, 9, 0, 1, 4, 10, -2, 6 );
			Console.WriteLine( "Min 1 = {0}", min1 );
			Console.WriteLine( "Min 2 = {0}", min2 );

			Console.ReadKey();
    }
  }

  class Utils
  {
		// Hàm tính tổng
    public static int Sum(params int[] arr)
    {
      int sum = 0;

      foreach (int item in arr)
        sum += item;

      return sum;
    }

		// Hàm tìm số nhỏ nhất
		public static int FindMin(params int[] arr)
		{
			int min = arr[0];

			foreach (int item in arr)
				if (item < min)
					min = item;

			return min;
		}
	}
}
Kết quả chương trình

Kết quả chương trình

Cảm ơn bạn đã theo dõi. Đừng ngần ngại hãy cùng thảo luận với chúng tôi!

Giới thiệu

Minh Hoàng

Xin chào, tôi là Hoàng Ngọc Minh, hiện đang làm BrSE, tại công ty Toyota, Nhật Bản. Những gì tôi viết trên blog này là những trải nghiệm thực tế tôi đã đúc rút ra được trong cuộc sống, quá trình học tập và làm việc. Các bài viết được biên tập một cách chi tiết, linh hoạt để giúp bạn đọc có thể tiếp cận một cách dễ dàng nhất. Hi vọng nó sẽ có ích hoặc mang lại một góc nhìn khác cho bạn[...]

Translate »