Lập trình C#

Cách kết nối cơ sở dữ liệu PostgreSQL từ C#

Cách kết nối cơ sở dữ liệu PostgreSQL từ C#
Được viết bởi Minh Hoàng

Series chia sẻ về PostgreSQL – Cơ sở dữ liệu mã nguồn mở tiên tiến nhất thế giới.

Bài viết này sẽ mô tả cách kết nối cơ sở dữ liệu PostgreSQL từ C# bằng thư viện Npgsql.

1. Cách cài đặt thư viện Npgsql

1. Cách cài đặt thư viện Npgsql

Npgsql có thể được cài đặt bằng NuGet. Kiểm tra phiên bản mới nhất của Npgsql tại trang: https://www.nuget.org/packages/Npgsql/

Phiên bản mới nhất tính đến tháng 7 năm 2020 là Npgsql 4.1.4

Cách kết nối cơ sở dữ liệu PostgreSQL từ C# - Hình 1

Có hai cách để cài đặt thư viện Npgsql:

  1. Cài đặt bằng tập tin Npgsql.msi
  2. Cài đặt từ package NuGet của Visual Studio

① Cài đặt bằng tập tin Npgsql.msi

Để download file Npgsql.msi thì bạn vào trang https://github.com/npgsql/npgsql/releases > click Npgsql.msi

Download file Npgsql.msi

Sau khi đã tải xuống file MSI, hoàn tất cài đặt và kiểm tra nơi Npgsql.dll được cài đặt thì có thể thấy tại:
C:\Windows\Microsoft.NET\assembly\GAC_MSIL\Npgsql\

※Đường dẫn này có thể sẽ thay đổi tùy thuộc vào phiên bản Npgsql.

② Cài đặt từ package NuGet của Visual Studio

Sau khi tạo project trong Visual Studio 2017 > right-click vào tên project > click NuGet Package Management (N)…

Cách kết nối cơ sở dữ liệu PostgreSQL từ C# - Hình 2

Chọn tab Reference > nhập từ khóa tìm kiếm npgsql > chọn phiên bản npgsql > click Install

Cách kết nối cơ sở dữ liệu PostgreSQL từ C# - Hình 3

Click OK để tiến hành cài đặt thư viện Npgsql là xong.

Cách kết nối cơ sở dữ liệu PostgreSQL từ C# - Hình 4

2. Tạo kết nối đến cơ sở dữ liệu PostgreSQL từ C# với Npgsql

2. Tạo kết nối đến cơ sở dữ liệu PostgreSQL từ C# với Npgsql

Sau khi đã hoàn tất cài đặt thư viện Npgsql vào project của Visual Studio thì việc kết nối đến cơ sở dữ liệu PostgreSQL từ C# là rất đơn giản.

Bạn có thể tham khảo source code sau đây:

[code language=”csharp” highlight=”14,15,23,26,39″]using Npgsql;
using System;
using System.Windows.Forms;

namespace MinhHoangBlog_minhhn.com
{
static class Program
{
/// <summary>The main entry point for your application.</summary>
[STAThread] static void Main()
{
// Connection information
string connInfo = string.Format("Server={0};Port={1};User Id={2};Password={3};Database={4};",
"localhost", 5432, "postgres", "12345678", "sample_db");

// Connection
NpgsqlConnection conn = null;

try
{
// Initialization
conn = new NpgsqlConnection(connInfo);

// Open connection
conn.Open();

MessageBox.Show("Successfully connected to PostgreSQL.");
}
catch (Exception ex)
{
MessageBox.Show("Failed to connect to PostgreSQL. Error: " + ex.Message);
}
finally
{
// Close connection
if (null != conn)
{
conn.Close();

}
}
}
}
}[/code]

Cảm ơn bạn đã theo dõi. Đừng ngần ngại hãy cùng thảo luận với chúng tôi!

Giới thiệu

Minh Hoàng

Xin chào, tôi là Hoàng Ngọc Minh, hiện đang làm BrSE, tại công ty Toyota, Nhật Bản. Những gì tôi viết trên blog này là những trải nghiệm thực tế tôi đã đúc rút ra được trong cuộc sống, quá trình học tập và làm việc. Các bài viết được biên tập một cách chi tiết, linh hoạt để giúp bạn đọc có thể tiếp cận một cách dễ dàng nhất. Hi vọng nó sẽ có ích hoặc mang lại một góc nhìn khác cho bạn[...]

1 bình luận

Translate »