JavaScript

Toán tử số học và Toán tử gán trong JavaScript

Toán tử số học và Toán tử gán trong JavaScript
Được viết bởi Minh Hoàng

Series lập trình JavaScript, ngôn ngữ lập trình linh động, thực thi phía client.

1. Toán tử số học trong JavaScript

Toán tử số học (Arithmetic Operator) thực hiện các phép toán số học trên các số (các chữ hoặc các biến).

Toán tử Mô tả
+ Phép cộng
Phép trừ
* Phép nhân
/ Phép chia, lấy phần nguyên
% Phép chia, lấy phần dư
++ Tăng một giá trị
– – Giảm một giá trị

2. Toán tử gán trong JavaScript

Toán tử gán (Assignment Operator) dùng để gán giá trị cho biến JavaScript.

Toán tử Ví dụ Tương đương với
= x = y x = y
+= x += y x = x + y
-= x -= y x = x – y
*= x *= y x = x * y
/= x /= y x = x / y
%= x %= y x = x % y
<<= x <<= y x = x << y
>>= x >>= y x = x >> y
>>>= x >>>= y x = x >>> y
&= x &= y x = x & y
^= x ^= y x = x ^ y
|= x |= y x = x | y
**= x **= y x = x ** y

Toán tử **= là một phần thử nghiệm của đề xuất ECMAScript 2016 (ES7). Nó không ổn định giữa các trình duyệt nên đừng sử dụng.

Cảm ơn bạn đã theo dõi. Đừng ngần ngại hãy cùng thảo luận với chúng tôi!

Giới thiệu

Minh Hoàng

Xin chào, tôi là Hoàng Ngọc Minh, hiện đang làm BrSE, tại công ty Toyota, Nhật Bản. Những gì tôi viết trên blog này là những trải nghiệm thực tế tôi đã đúc rút ra được trong cuộc sống, quá trình học tập và làm việc. Các bài viết được biên tập một cách chi tiết, linh hoạt để giúp bạn đọc có thể tiếp cận một cách dễ dàng nhất. Hi vọng nó sẽ có ích hoặc mang lại một góc nhìn khác cho bạn[...]

1 bình luận

Translate »