PostgreSQL

Lệnh tạo bảng PostgreSQL CREATE TABLE

Lệnh tạo bảng PostgreSQL CREATE TABLE
Được viết bởi Minh Hoàng

Series chia sẻ về PostgreSQL – Cơ sở dữ liệu mã nguồn mở tiên tiến nhất thế giới.

Bài viết này sẽ mô tả cách lấy danh sách cơ sở dữ liệu được tạo trong PostgreSQL.

1. Định dạng cơ bản của lệnh CREATE TABLE

1. Định dạng cơ bản của lệnh CREATE TABLE

Sử dụng lệnh CREATE TABLE để tạo bảng. Định dạng cơ bản sẽ như sau:

CREATE TABLE [ IF NOT EXISTS ] table_name (
  column_name data_type [, ... ]
)

Chi tiết xem thêm: https://www.postgresql.org/docs/current/sql-createtable.html

Tạo một bảng mới với tên bảng (table_name). Chỉ định tên cột (column_name) và kiểu dữ liệu của giá trị cột (data_type) sẽ được tạo trong bảng. Nếu nhiều cột được tạo cùng lúc thì phân tách chúng bằng dấu phẩy (,).

Vì bảng được tạo trong lược đồ (schema) nên tên của bảng sẽ được tạo với định dạng schema_name.table_name. Nếu schema_name bị bỏ qua, nó sẽ được tạo trong schema hiện tại (current_schema), mặc định ban đầu schema hiện tại là public.

Xem thêm: Cách thiết lập đường dẫn tìm kiếm schema (lược đồ)

Lệnh tạo bảng PostgreSQL CREATE TABLE (1)

2. Tạo bảng trong lược đồ (schema) hiện tại

2. Tạo bảng trong lược đồ (schema) hiện tại

Đầu tiên, tạo bảng mà không chỉ định lược đồ thì bảng sẽ được tạo trong schema hiện tại.

Để kiểm tra schema hiện tại có tên là gì, chúng ta sử dụng lệnh sau:

SELECT current_schema;

Lệnh tạo bảng PostgreSQL CREATE TABLE (2)

Nhận được kết quả public là schema hiện tại.

Tiếp theo sẽ tạo bảng students có 2 cột là idname như sau:

CREATE TABLE students (
  id integer, 
  name varchar(10)
);

Lệnh tạo bảng PostgreSQL CREATE TABLE (3)

Bảng students đã được tạo thành công:

Lệnh tạo bảng PostgreSQL CREATE TABLE (4)

3. Tạo bảng trong lược đồ (schema) chỉ định

3. Tạo bảng trong lược đồ (schema) chỉ định

Phần này sẽ trình bày cách chỉ định lược đồ khi tạo một bảng. Cơ sở dữ liệu sampledata hiện được kết nối có lược đồ myschema được tạo ngoài lược đồ public. Sử dụng lệnh psql \dn để kiểm tra:

\dn

Lệnh tạo bảng PostgreSQL CREATE TABLE (5)

Chúng ta sẽ tạo bảng mymovie có 2 cột là idname có chỉ định lược đồ myschema như sau:

CREATE TABLE myschema.mymovie (
  id integer, 
  name varchar(10)
);

Lệnh tạo bảng PostgreSQL CREATE TABLE (6)

Bảng mymovie đã được tạo thành công trong lược đồ myschema:

Lệnh tạo bảng PostgreSQL CREATE TABLE (7)

Cảm ơn bạn đã theo dõi. Đừng ngần ngại hãy cùng thảo luận với chúng tôi!

Giới thiệu

Minh Hoàng

Xin chào, tôi là Hoàng Ngọc Minh, hiện đang làm BrSE, tại công ty Toyota, Nhật Bản. Những gì tôi viết trên blog này là những trải nghiệm thực tế tôi đã đúc rút ra được trong cuộc sống, quá trình học tập và làm việc. Các bài viết được biên tập một cách chi tiết, linh hoạt để giúp bạn đọc có thể tiếp cận một cách dễ dàng nhất. Hi vọng nó sẽ có ích hoặc mang lại một góc nhìn khác cho bạn[...]

Translate »