JavaScript

Câu lệnh điều kiện If trong JavaScript

Câu lệnh điều kiện IF trong JavaScript
Được viết bởi Minh Hoàng

Series lập trình JavaScript, ngôn ngữ lập trình linh động, thực thi phía client.

Câu lệnh điều kiện If trong JavaScript

– Các câu lệnh điều kiện được sử dụng để thực hiện các hành động khác nhau dựa trên các điều kiện khác nhau.

– Trong JavaScript, chúng ta có các câu lệnh điều kiện sau đây:

 1. Câu lệnh if…
 2. Câu lệnh if…else…
 3. Câu lệnh if…else if…
 4. Toán tử điều kiện (Ternary)

1. Câu lệnh if…

Sử dụng câu lệnh if để chỉ định một khối mã JavaScript được thực thi nếu điều kiện là đúng (true).

1.1. Cú pháp:
if (điều kiện) {
  nếu điều kiện là đúng: thực thi khối lệnh ở đây
}

Lưu ý là if ở dạng chữ thường. Nếu viết bằng chữ hoa (If hoặc IF) sẽ bị lỗi.

1.2. Ví dụ:

Hiển thị lời chào “Good Day!” nếu giờ hiện tại nhỏ hơn 18:00 giờ:

if (hour < 18) {
  greeting = "Good Day!";
}
Try it »

2. Câu lệnh if…else…

Sử dụng câu lệnh else để chỉ định một khối mã được thực hiện nếu điều kiện là sai (false).

2.1. Cú pháp:
if (điều kiện) {
  nếu điều kiện là đúng: thực thi khối lệnh ở đây
} else { 
  nếu điều kiện là sai: thực thi khối lệnh ở đây
}
2.2. Ví dụ:

Hiển thị lời chào “Good Day!” nếu giờ hiện tại nhỏ hơn 18:00 giờ, ngược lại thì hiển thị “Good Evening!”:

if (hour < 18) {
  greeting = "Good Day!";
} else {
  greeting = "Good Evening!";
}
Try it »

3. Câu lệnh if…else if…

Sử dụng câu lệnh else if để chỉ định một điều kiện mới nếu điều kiện đầu tiên là sai (false).

3.1. Cú pháp:
if (điều kiện 1) {
  nếu điều kiện 1 là đúng: thực thi khối lệnh ở đây
} else if (điều kiện 2) {
  nếu điều kiện 1 là sai và điều kiện 2 là đúng: thực thi khối lệnh ở đây
} else {
  nếu điều kiện 1 là sai và điều kiện 2 là sai: thực thi khối lệnh ở đây
}
3.2. Ví dụ:

Hiển thị lời chào dựa trên giờ hiện tại của hệ thống như sau:

if (time < 10) {
  greeting = "Good Morning!";
} else if (time < 20) {
  greeting = "Good Day!";
} else {
  greeting = "Good Evening!";
}
Try it »

4. Toán tử điều kiện (Ternary)

– JavaScript cũng có toán tử điều kiện gán giá trị cho biến dựa trên một điều kiện cụ thể.

4.1. Cú pháp:
tênBiến = (điều kiện) ? giá trị 1 : giá trị 2

– Trong đó:

 • Nếu điều kiện là đúng, sẽ gán giá trị 1 cho tênBiến.
 • Nếu điều kiện là sai, sẽ gán giá trị 2 cho tênBiến.
4.2. Ví dụ:

Ở ví dụ sau: nếu số chia hết cho 2 thì cho biết đó là Số chẵn, ngược lại là Số lẻ.

var value = num % 2;
var result = (0 == value) ? "Số chẵn" : "Số lẻ";
Try it »

Tham khảo w3schools.

Cảm ơn bạn đã theo dõi. Đừng ngần ngại hãy cùng thảo luận với chúng tôi!
[likebtn theme=”github” dislike_enabled=”0″ show_dislike_label=”1″]

Giới thiệu

Minh Hoàng

Xin chào, tôi là Hoàng Ngọc Minh, hiện đang làm BrSE, tại công ty Toyota, Nhật Bản. Những gì tôi viết trên blog này là những trải nghiệm thực tế tôi đã đúc rút ra được trong cuộc sống, quá trình học tập và làm việc. Các bài viết được biên tập một cách chi tiết, linh hoạt để giúp bạn đọc có thể tiếp cận một cách dễ dàng nhất. Hi vọng nó sẽ có ích hoặc mang lại một góc nhìn khác cho bạn[...]

1
Bình luận của bạn

avatar
1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
0 Comment authors
Recent comment authors
Mới nhất Cũ nhất Thích nhiều nhất

Câu lệnh điều kiện If trong JavaScript

by Minh Hoàng Time to read: 3 min
1